Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 560
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 560
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 608
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 560
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 597
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 585
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 572
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 570
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 630
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 675
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 678
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 655
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 709
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 621
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 726
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 633
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 648
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 639
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 635
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 618
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 712
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 642
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 663
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 663
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 671
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 677
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 685
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 658
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 667
Кућно лечење Аутор В.М.А. 690
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 696
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 804
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 748
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 833
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 935
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 751
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 714
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 750
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 770
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 705
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 766
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 798
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 923
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 718
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 620