Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Прикажи број 
Наслов Аутор Погоци
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 499
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 499
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 544
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 494
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 537
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 523
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 507
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 509
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 567
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 590
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 617
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 597
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 647
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 557
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 663
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 575
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 597
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 575
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 572
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 566
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 649
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 580
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 602
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 604
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 611
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 616
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 626
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 597
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 603
Кућно лечење Аутор В.М.А. 628
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 634
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 746
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 692
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 774
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 869
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 697
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 661
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 696
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 723
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 656
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 712
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 744
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 874
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 665
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 565