Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 730
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 785
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 811
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 742
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 778
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 803
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 759
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 743
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 872
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 856
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 908
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 828
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 910
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 790
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 940
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 796
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 824
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 815
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 848
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 823
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 894
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 825
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 877
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 878
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 845
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 897
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 860
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 903
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 846
Кућно лечење Аутор В.М.А. 906
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 922
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 1001
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 935
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1072
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1109
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 925
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 874
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1019
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 925
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 899
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 925
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 955
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1117
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 888
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 776