Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 693
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 753
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 772
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 705
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 738
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 762
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 716
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 707
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 837
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 816
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 860
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 792
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 876
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 757
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 905
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 760
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 787
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 779
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 812
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 785
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 858
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 790
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 839
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 843
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 805
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 862
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 824
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 869
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 806
Кућно лечење Аутор В.М.А. 872
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 886
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 960
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 897
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1031
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1075
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 888
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 842
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 986
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 888
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 865
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 891
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 918
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1081
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 854
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 745