Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 663
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 715
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 737
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 667
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 705
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 724
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 681
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 673
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 801
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 786
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 825
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 762
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 844
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 730
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 870
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 729
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 758
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 745
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 780
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 749
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 820
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 754
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 800
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 810
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 771
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 825
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 788
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 835
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 771
Кућно лечење Аутор В.М.А. 839
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 856
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 926
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 864
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 995
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1041
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 858
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 813
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 955
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 860
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 837
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 862
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 890
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1054
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 819
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 719