Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 713
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 773
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 793
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 730
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 762
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 789
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 742
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 727
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 858
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 840
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 889
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 815
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 897
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 775
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 927
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 783
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 811
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 799
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 833
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 809
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 881
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 811
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 864
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 865
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 830
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 883
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 846
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 890
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 831
Кућно лечење Аутор В.М.А. 893
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 910
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 985
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 920
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 1057
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 1097
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 909
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 861
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 1005
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 911
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 887
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 912
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 941
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1103
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 874
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 763