Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 616
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 650
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 668
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 618
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 655
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 670
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 629
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 627
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 723
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 732
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 770
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 708
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 765
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 681
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 812
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 689
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 702
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 695
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 728
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 700
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 770
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 700
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 753
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 759
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 722
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 768
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 742
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 756
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 725
Кућно лечење Аутор В.М.А. 782
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 788
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 858
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 808
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 925
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 989
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 803
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 764
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 840
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 818
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 786
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 820
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 849
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 1004
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 770
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 672