Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 515
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 515
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 563
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 512
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 555
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 540
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 526
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 524
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 583
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 606
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 632
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 616
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 663
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 574
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 681
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 592
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 613
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 592
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 589
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 583
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 665
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 596
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 618
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 619
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 627
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 631
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 643
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 615
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 620
Кућно лечење Аутор В.М.А. 644
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 650
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 763
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 708
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 792
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 889
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 715
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 679
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 714
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 739
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 673
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 730
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 762
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 891
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 683
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 581