Menu
RSS
A+ A A-

Здравство

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
ВАКЦИНАЦИЈА СЕ ПЛАЋА Аутор Влада Ђитко 535
МАРКИЦЕ И НАКНАДНО Аутор Влада Ђитко 536
ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ДИЈАГНОЗЕ Аутор Влада Ђитко 583
ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ КВАРЕ ПЛАН Аутор Влада Ђитко 532
СТАТИСТИКА СВЕ ПОРАЗНИЈА Аутор Петар Вејновић 571
НАЈВАЖНИЈИ - ЗНАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА Аутор Влада Ђитко 560
РАДИ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА Аутор Влада Ђитко 547
АНАЛИЗЕ И ПОСЛЕ ПОДНЕ Аутор Влада Ђитко 545
САМОУБИСТВA СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ Аутор Вл. Ђ. 603
СПАС У ХЛАДОВИНИ Аутор Вл. Ђитко 650
САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА Аутор В. М. А. 655
ДРУЖЕЊЕ И ПРИЗНАЊА Аутор Вл.Ђитко 631
ЖИВОТНИ ПОЗИВ - БЕЛИ МАНТИЛ Аутор Вл.Ђитко 683
МЕРИЛИ ПРИТИСАК Аутор Влада Ђитко 595
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ВОЗИЛА Аутор Влада Ђитко 702
ПРОВЕРА НИВОА ШЕЋЕРА У КРВИ Аутор В.М.А. 611
СНИМАК ЛЕЧИ ПЛУЋА Аутор Влада Ђитко 630
ИДЕМО У БАЊЕ Аутор Петар Вејновић 612
ЗГРАДА ЗДРАВЉУ Аутор Петар Вејновић 608
ЛЕКАР ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 597
ХИТНА СЛУЖБА КОМПЛЕТНА Аутор В.М.А. 687
ЗАДОВОЉСТВО БЕЛИХ МАНТИЛА Аутор П. Вејновић 614
СРЦЕ НА КОЛОР-ДОПЛЕРУ Аутор Вл.Ђитко 637
БОЛУЈУ И МЛАДИ Аутор В. М. А. 638
ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА НА ЈОШ ВИШЕМ НИВОУ Аутор Владимир Ђитко 649
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА Аутор Владимир Ђитко 653
ПАЖЊА: ЖУТИЦА! Аутор Петар Вејновић 662
ДИЈАГНОЗА У КОЛОРУ Аутор Владимир Ђитко 636
ЛЕКАР ПО ИЗБОРУ Аутор Вл.Ђ. 638
Кућно лечење Аутор В.М.А. 663
ТУБЕРКУЛОЗА НЕЗВАНИ ГОСТ Аутор Вл:Ђитко 674
УСЛО­ВИ РА­ДА СТАЛ­НО НА СТАР­ТУ Аутор В.М.А. 783
У МОРОВИЋУ ЗАБАВА ДО ЗОРЕ Аутор В.М.А. 726
ДУ­ГА ЛИ­СТА ЧЕ­КА­ЊА Аутор В.М.А. 811
ТУ­БЕР­КУ­ЛО­ЗА - ПО­ВРА­ТАК ОТ­ПИ­СА­НЕ Аутор В.М.А. 910
ЛЕ­КАР НА УСЛУ­ЗИ ДАН И НОЋ Аутор В.М.А. 729
ОБ­НО­ВА ДО­МА ЗДРА­ВЉА Аутор В.М.А. 694
ШЕ­ЋЕР­НА БО­ЛЕСТ Аутор В.М.А. 729
У ПО­РА­СТУ КАР­ЦИ­НОМ ГР­КЉА­НА Аутор В.М.А. 756
КОМ­ФОР ЗА БО­ЛЕ­СНИ­КЕ Аутор Владимир Ђитко 687
Дом здра­вља Шид Аутор В.М.А. 745
ШТА ДО­НО­СЕ НО­ВИ ПРО­ПИ­СИ ИЗ ОБЛА­СТИ ЗДРАВ­СТВЕ­Н Аутор Владимир Ђитко 777
У ИС­ПО­СТА­ВИ РЕ­ПУ­БЛИЧ­КОГ ЗА­ВО­ДА ЗА ЗДРАВ­СТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Аутор Владимир Ђитко 907
ДАН ДИЈАБЕТЕСА Аутор В.М.А. 698
ДОМ ЗДРАВЉА ШИД Аутор Петар Вејновић 598